• כ"ח סיון תנש"א: שיחת קודש וחלוקת קונטרס

    בימים אלו שקודם ג' תמוז, כאשר מתגברים הגעגועים לראות את מלכנו בעיני בשר גשמיות, אנו מפרסמים גלריית תמונות, מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח באמירת שיחת קודש וחלוקת קונטרס כ"ח סיון, באור לכ"ח ניסן תנש"א • לתמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array