• זכרון להולכים: פרטיזן שמח

    כל באי בית חיינו, 770, זוכרים את הרה"ח ר' זושא וילימובסקי הפרטיזן בעיקר בגלל השמחה והחיות שהפיח בקרב כל מי שבא אתו במגע, במיוחד בנוכחות הרבי. ורבים זוכרים במיוחד את העובדה שהוא זה שהנהיג ללוות את צאתו של הרבי מבית הכנסת בשירה שזכתה לעידודו של הרבי. במלאת שלושים לפטירתו, מגישים אנו את גלריית השמחה – תמונות הממחישות את שמחת הפרטיזן • לתמונות