• בימים ההם

    במסגרת המדור "בימים ההם" אנו מפרסמים שתי תמונות בהן נראה הרב דוד רסקין ע"ה (שיום היארצייט שלו חל השבוע) בעת ההכנות לפאראד של טנקי המצוות, החונים על שדרת איסטערן פארקוויי לתמונה נוספת