• ליל שישי בליובאוויטש: הרב שארף התוועד עם תלמידי הקבוצה

    תלמידי התמימים מקבוצה פ״ב התועדו בליל שישי התועדות מעוררת שנמשכה עד אור הבוקר עם המשפיע הרב שלום דובער שארף מישיבת חח"ל צפת, שהגיע במיוחד מאה"ק • תמונות