• אורו של משיח: החיילים חוו את רגע ההתגלות!

    ביום שני האחרון תרגלו לראשונה חיילי קעמפ אורו של משיח את "רגע ההתגלות", הרגע שבו כולנו נזכה לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח בגאולה האמתית והשלימה. בערב היום כל חיילי הקעמפ הלכו לחדרים, שכבו במיטות, ובשניה שהודיעו "הרבי התגלה, הרבי התגלה!!!" כל חיילי הקעמפ רצו במהירות שיא לכיוון חדר האוכל • צלם הקעמפ דוב בער הכטמן מגיש תיעוד מיוחד