• הילדים האורחים לומדים, מתפללים ומתוועדים

    הם אמנם רק ילדים, אך סדר היום של קבוצת "מחנה משיח" לא נראה שונה במהותו בצורה רבה מסדר היום של התמימים והוא כולל תפילות עם הרבי מלך המשיח, שיעורים והתוועדויות. כמובן שלצד אלו נהנים הילדים מפעילות חדורות ברוח חסידית ומזמן פנאי למשחק והנאה • לתמונות