• מדוע אין ניגוני חב"ד על 'הקהל'?

    ידידינו כלל לא שת ליבו לקריאה שנעצרה, כמו לאלפי העיניים שננעצו בו בתחנונים, כאומרות: הנח את חצוצרת ה'הקהל' מידך, הנח לאוזני הקהל ואנחת הקלה תישמע… • בהתוועדות הנפלאה של פתיחת 'מבצע הקהל' – י"ג תשרי תשמ"ח, הרבי פורט את ה'מבצע' עד לפרט הכי 'טכני' ושולי שבו • מגזין שישי אינפו שמח להגיש טור מעורר על שנת הקהל • לטור המלא