• למהותו של 'ראש-חודש כסלו' בתורתו והנהגתו של הרבי

    במשך הרבה שנים, חגגו החסידים את יום הבהיר ר"ח כסלו, כיום של הודאה על הטבת מצב הבריאות של הרבי. במכתבי תשל"ח מתייחס הרבי לראשונה, לר"ח כסלו כיום של 'גאולה' ואכן הרבי התבטא בפני ד"ר ווייס בי"ח חשון, שהוא מרגיש כמו במאסר בגלל פיקוח הרפואי החזק עליו • מגזין שישי אינפו שמח להגיש את טורו של הרב שלום יעקב חזן, עורך עיתון בית משיח • לטור המלא