• הפצת מעיינות בשטיבלאך 'שומרי שבת' • קידוש שם ליובאוויטש

    הרבה יש מה לספר על השטיבלאך 'שומרי שבת' בלב בורו פארק, אך אחד מהדברים המיוחדים זו ההפצה של חסידי חב"ד הצעירים. למטה הם מקרינים מסך עם וידאו של הרבי, כאשר אנשים מכל הזרמים עוצרים ומסתכלים ומקשיבים, במקביל הם משדלים אנשים ללמוד חסידות ולהכיר קצת את תורת אדמו"רי חב"ד • המשפיע החסידי הרב מענדל ראטה בטור מיוחד • לקריאה