• מי הזוכה במאסטר שף? • נקודה למחשבה

    בפרשת השבוע "תולדות" אנו קוראים על אהבתו הגדולה של יצחק אבינו לבנו – עשו! "ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה .. ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו", זה רציני? יצחק הצדיק והרוחני מבכר את עשו על פני יעקב הצדיק בגלל האוכל הטעים שהוא מכין לו • השליח הרב יהודה גינזבורג בנקודה למחשבה על פרשת תולדות • לקריאה