• החסיד שהתמסר לרבי באופן של "אורות דתהו ב(ו)כלים דתיקון"

    הדרישה של עשי' באופן של אורות דתוהו היא לא חדשה. הרבי דרש מהחסידים פעמים רבות לפעול באופן של לכתחילה אריבער. אבא ע"ה הי' מאוד התמסר לענייני הרבי. הוא לא הסתפק במה שיש אלא תמיד פיתח עוד ועוד, אף שתמיד הי' בחובות גדולים, עד שהרבי בעצמו הגבילו… • השליח הרב חיים סלונים, בטור לרגל היארצייט הכ"ה של אביו החסיד הרב משה סלונים ע"ה • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array