• טוכפלד כותב לבנו בן השש: "לך בכוחו של הרב נוטיק" • מרגש

    עם פטירתו של הרב זלמן נוטיק ע"ה, איש התקשורת החב"די ר' מתי טוכפלד התיישב לכתוב ולספר על המשפיע האהוב, אך הנמען אליו מופנה המכתב והסיפורים הינו בנו הקטן בן השש, שזכה והרב נוטיק ע"ה היה הסנדק שלו • "לך נועם שלי, לך בכוחו של הרב נוטיק. אתה יכול להשלים את המשימה" • לקריאה

    בשמאל: הרב נוטיק בסנדקאות בברית של נועם