• איבדנו אדם מיוחד, חסיד אמיתי • טור אישי אחר הרב גרונר ע"ה

    בלב שבור ומרוסק, עם הלקח מאיתנו בחטף הרב יהודה לייב גרונר ע"ה, מזכירו הדגול של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בכל שנות הנשיאות ועוד קודם לכך, בשל האוייב הבלתי נראה- הנגיף, המילים שותתות מתוך הלב וברצוני ולשתף את רגשותיי ממבט של אחד שהתפלל איתו באותו בית כנסת בעשור האחרון • ר' שמואל טייכמןקראון הייטס בטור אישי • לקריאה

    הרב טייכמן עם הרב גרונר ע"ה, צילום: שמואל עמית
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array