• אבד חסיד מן הארץ: השר אורי אריאל בטור פרידה

    אדם שלקח על עצמו לסייע לבצע את משימתו הגדולה של הרבי מליובאוויטש להכריז בכל העולם על החשיבות בקיום 7 המצוות שניתנו לבני נח • שר הבינוי והשיכון מר אורי אריאל בטור פרידה מהרה"ח בועז קלי ע"ה • אבד חסיד מן הארץ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array