• עשה זאת בעצמך: כלי גשמי ורשמי

    במאמר הקודם, הבנו מה היא עמותה מלכ"רית וכיצד היא בנויה ומה היא התועלת שיכולה להביא לניהול מוסד השליחות שלנו. במאמר זה, הרביעי בסדרה, נתבונן ונראה כיצד נייסד בפועל וננהל את העמותה שלנו. לפני שניגש לצעדים המעשיים של ייסוד העמותה, הבה נתבונן מעט במרכיבים היסודיים של עמותה ולאחר מכן נראה כיצד מרכיבים אלה באים לידי ביטוי בעבודה היומיומית • מאמר מקצועי מאת הרב שמריה הראל • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array