• אורי וחבריו הכירוהו תחילה

    חזונו של החסיד ר' אברהם פריז "לאחד את כל בתי הספר לבית ספר אחד, את כל הכיתות לכיתה אחת, את כל השיעורים לשיעור אחד ומספיק מורה אחד שיחדיר בילדים כי הרבי מליובאוויטש הוא מלך המשיח" מתחיל להתגשם • כבר כן מנומס להצביע… הנה, זה מלך המשיח • טורו השבועי של משיח פרידמן באדיבות 'בית משיח' • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array