• להיזהר מליצור 'רבי דמיוני' • הרב אבצן

    היו כאלה שיצרו "רבי דמיוני": רבי בלתי נראה שהם מחליטים מתי הוא עורך יחידות, מתי הוא נותן דולרים, מחלק כוס של ברכה וכו'. לא רק שזה מוטעה וילדותי, זה מנוגד לחלוטין לבסיס של מושג ה'תקשרות' • הרב גרשון אבצן בטורו השבועי ב'בית משיח' • לטור המלא