• מה לעשות עם הקולות שבתוכינו • מרדכי רוט

    לכולנו יש קולות, מחשבות, שלמדנו מהעבר וזו התבנית המחשבתית שלנו שבה למדנו להתמודד עם מצבי החיים. בגלל שבילדות שמעת את הקולות האלו, של חוסר אמון באנשים, אז בשביל להגן על עצמך פיתחת סוג של הגנה, סוג של קולות שאומרים לך: 'אל תאמין לאנשים, אל תסמוך על אחרים. יפגעו בך' • טורו השבועי לנשואים מאת המטפל הרגשי מרדכי רוטלקריאה