• לבקשת הרבי: הפסק שהוציא הרב הליטאי נגד מסירת שטחים

    הרב מרדכי סאוויצקי ע"ה שהיה רב ואב"ד ליטאי בבוסטון ומחוגי הקנאים בעדה החרדית, כתב מכתב נגד מסירת שטחים בעקבות בקשת הרבי ומתפרסם היום לראשונה בעלון "משולחן מלכים". במכתב הרב סאוויצקי כותב ששנאת הערבי ליהודי חרדי ושומר מצוות גדולה יותר משנאתו לחילוני היות והערבי מבין שיהודי חרדי קשור באמת לארץ ישראל על ידי התורה • לקריאה והורדה