• האזינו: הרבי הריי"צ מתוועד על ההכרח להתפלל באריכות

    ארגון 'לחלוחית גאולתית' מגיש הקלטת אודיו נדירה, בה נשמע הרבי הריי"צ בשעת אמירת שיחת קודש, בהתוועדות חג הגאולה י"ג תמוז בשנת תש"ט, בשיחה מעורר הרבי הריי"צ בין הדברים על כך שלא מספיק רק ללמוד חסידות, אלא מוכרחים להתעסק ב'עבודת התפילה', מתוך התבוננות ואריכות הכוונה • להאזנה ותמלול השיחה