• להורדה: מאמר לט"ו שבט עם פענוח המראי מקומות

    לקראת חמשה עשר בשבט – אנו מפרסמים את קונטרס ט"ו שבט ה'תנש"א, ובו מאמר ד"ה ארבעה ראשי שנים הם כו' ה'תשל"א – עם פענוח המראי מקומות, מתוך הסט 'ספר המאמרים מלוקט ה עם פענוח המראי מקומות' שעתיד לצאת לאור בהוצאת מכון פענוחים שע"י ה'ועד להפצת שיחות' • להורדה