• תשורה עתירת חשיפות בחתונת משפחות דייטש-מנדלסון

    הננו שמחים להגיש בפניכם את תוכן התשורה שחולקה בחתונת הת' שמואל דייטש עב"ג מרת אילה הינדא לבית מנדלסון, וכוללת פרק מתוך הספר שיראה אור בקרוב בעז"ה שתוכנו היציאה הגדולה מרוסיה באור חדש בליווי אלפי מכתבים מרבותינו נשיאנו ומסמכים נוספים • להורדת התשורה