• מכון הלכה חב"ד: מדריך הלכתי מקוצר לתשרי

    מכון הלכה חב"ד שמח להגיש את המדריך ההלכתי לכל חגי תשרי. המדריך הינו תקציר מתוך הספר "הלכה למעשה" אליו צורפו תרשימים לנוחות הלומדים והקוראים • לקריאה והורדה