• לרגל ראש השנה: קובץ הערות התמימים מישיבת חח"ל צפת

    לקראת ראש השנה ותחילת שנת הלימודים החדשה, בישיבה גדולה חח"ל צפת לא נחים לרגע וכתבו בחודש האחרון חידושי תורה והערות כרצונו הק' של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח. לרגל פתיחת זמן אלול וערב שנת הקהל החליטו התמימים להוסיף בלימוד בחיות ביתר שאת לקריאה והורדה