• ישיבה קטנה כפר חב"ד: קובץ הערות שני בתוך שנה

    בקשר ליום הבהיר כ"ח סיון יצא קובץ הערות וחידושי תורה מפרי עטם של התמימים דישיבה קטנה כפ"ח בנגלה, חסידות, תורתו של הרבי וענייני גאולה ומשיח. כהוספה לקובץ הובאו כמה מענות קודש מיוחדים בפרסום ראשון • לקריאה והורדה