• פרסום ראשון: תגובת הרבי ל”בקשה ותביעה בתוקף הכי גדול”

    בתשורה משמת הנישואין של המשפחות ריבקין – פלאטקין שהתקיימה השבוע בקראון הייטס נחשף לראשונה המכתב שצירף ‘ועד הנחות בלשון הקודש’ אל הספר ‘התוועדויות תנש”א ח”ג’ שהוגש לרבי מלך המשיח בחודש סיון תשנ”ג ומענה קודשו של הרבי • לכל הפרטים

וידאו