• את"ה העולמי: חלק שלישי של פארבריינגען פורים תשח"י

    מערכת 'פארבריינגען עם הרבי' שע"י ארגון את"ה העולמי שמחה לפרסם כעת את החלק שלישי של פארבריינגען פורים תשח"י הכולל: 5 שיחות וריבוי ניגונים (שעתיים) עם כתוביות בלשון הקודש • במהלך ההתוועדות ישנה התייחסות רבה וביטויים נדירים על תומכי תמימים • מוגש לקהל התמימים ואנ"ש הצמאים לראות את פני מלכנו – הרבי מלך המשיח שליט"א • לצפיה והורדה