• תשורה מרתקת מחתונת משפחות סוחייק-כהן

    אנו שמחים להגיש לגולשים תשורה מרתקת מחתונת הת’ בנימין הכהן סוחייק מאבן יהודה עב”ג מרים כהן מצפת עיה”ק שהתקיימה בשבוע שעבר. הקונטרס כולל בעיקר ביאורים בסוגיות יסודיות בתורת החסידות. כמו כן מובא בתשורה לראשונה, פרק מתוך הספר ‘אבא ח”ב’ העומד לצאת בימים אלו למכבש הדפוס, מאת הרב משה אורנשטיין ראש ישיבת תות”ל נתניה • לקריאה והורדה