• להורדה: קובץ ועד “חיילי בית דוד” עם גילויים ואוצרות מהרבי

    השבוע מוציא לאור ועד “חיילי בית דוד” – 770 – בית משיח, את הקובץ ‘והיו נכונים’ ובו מתפרסם בין היתר: יציאת כ”ק אד”ש מלך המשיח לביתו כשעיניו הק’ אדומות במוצאי ל”ג בעומר שבו נאלץ להיעדר מהפאראד, ההוראה שיהיו לפחות 1,000 קולות בבחירות השניות לרבנות שכונת קראון הייטס, תיאור מפורט על הביקור המסתורי של הרבי בבנק ועוד • לקריאה והורדת הקובץ