• משולחן הבד"צ: המדריך המלא לחג הפסח

    לקראת חג הפסח, רואה אור לוח הלכות ומנהגים לקראת במתכונת של לוח יומי. נערך על-פי שיעורים שנמסרו ע"י המד"א וחבר הבד"צ דק"ק קראון הייטס הרב יוסף ישעי' ברוין. בנוסף למדריך מובאות בקובץ שו"ת בענין הגישה הכללית של חב"ד לגבי חומרות והידורים של פסח • להורדת המדריך לחץ כאן