• פארבריינגען עם הרבי: שיחת י"א שבט תשנ"ב בתרגום ללה"ק

    לקראת היום הגדול והקדוש יו"ד-י"א שבט מערכת "פארבריינגען עם הרבי" שעל ידי את"ה העולמי ובשיתוף עם "המכון להפצת תורתו של משיח" מביאה בפני קהל התמימים ואנ"ש, הצמאים לראות את פני הרבי מלך המשיח שליט"א, וידאו שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א לאחרי תפילת ערבית, ליל י"א שבט תשנ"ב, מתורגם לראשונה ללה"ק • להנחה ולוידאו

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array