• את"ה העולמי: מאגר ענק של פארבריינגענ'ס של הרבי

    לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את"ה העולמי בשיתוף מכון 'רבי-דרייב', מעניקים מתנה לרבי ולכלל חסידיו המקושרים מאגר עצום של 'וידיאו' – התוועדויות ושיחות קודש של הרבי מלך המשיח שליט"א, ערוכים עם כתוביות ללשון הקודש • פרויקט מיוחד זה נועד על מנת לסייע לאנ"ש והתמימים שיחיו, להוסיף באחת מדרכי ההתקשרות לרבי, "ציור פניו" – לצפות ולהקשיב לתורתו של הרבי מלך המשיח בדרך הקלה והמהירה ביותר. במאגר אפשרות לצפייה ולהורדה של קטעי הווידיאו ביוטיוב ובדרייב • לכניסה למאגר