• נחשף מכתב היסטורי של הרבי הריי"צ: "הייתי מוכיחו על זה"

    בימים האחרונים נחשף בבית המכירות הפומביות קדם בירושלים מכתב היסטורי מאת האדמו"ר הריי״צ, שלא פורסם עד עתה. המכתב נשלח מוורשה בתרצ״ה במענה למכתבו של ראש ישיבת "תורת אמת" דאז, הגה״ח הרב שלמה זלמן הבלין (תרל"ז-תרצ"ו), בו הוא ביקש מהרבי להורות לגאון הרב אברהם יצחק הכהן קוק, רבה הראשי של ישראל, לחדול מהתערבותו בסדרי הישיבה • לסיפור המלא

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array