• אז מה עושים ולא עושים בליל ניטל?

    ביום חמישי הקרוב חל ליל ניטל, בו מנהג חב"ד שלא לעסוק בתורה. בקשר עם כך אנו מגישים את מנהגי ליל ניטל, מתוך קובץ ההלכות והדינים היוצא לאור על ידי רבני שכונת קראון הייטס. כמו כן, מופיעים בקובץ זה דינים והלכות הנוגעות לצום עשרה בטבת שחל בערב שבת • נערך על פי שיעורים שנמסרו מהמרא דאתרא וחבר הבד"צ הרב יוסף ישעי' ברויןלקריאה והורדה

    אילוסטרציה, ארכיון חב"ד אינפו