• בד"צ קראון הייטס: הלוח היומי – הלכות ומנהגי חנוכה תשפ"א

    לקראת חג החנוכה אנו שמחים להגיש את ה"לוח יומי" – הלכות ומנהגי חנוכה תשפ"א הכולל מנהגים והלכות הקשרים לי"ט כסלו, ה' טבת, ועשרה בטבת יהפך לששון ולשמחה • נערך על-פי שיעורים שנמסרו ע"י המרא-דאתרא וחבר הבד"צ דק"ק קראון הייטס, הרב יוסף ישעי' ברוין • להורדת הלוח