• המדריך המלא: כל הלכות ומנהגי חב"ד בראש השנה

    מתי אוכלים את התפוח בדבש? מה מנהג חב"ד באכילת הפרי חדש בליל ב' דר"ה? איזה זהירות מיוחדת ישנה בתשליך? איזה מאמר צריך ללמוד הבעל תוקע? • פרטי ההלכות והמנהגים בעלון היוצא לאור על ידי מזכירות הבד"צ דקראון הייטס • נערך על–פי שיעורים שנמסרו מהמרא–דאתרא וחבר הבד"צ הרב יוסף ישעי' ברוין • להורדת הקובץ