• 770: קובץ הערות התמימים ואנ"ש

    לקראת השבת האחרונה – ש"פ שופטים, הופיע קובץ "הערות התמימים ואנ"ש – 770 בית משיח", גליון תק"א. הקובץ כולל הערות והארות בכל מקצועות התורה: נגלה, חסידות, הלכה ומנהג, וענינים שהזמן גרמא: עניני גאולה ומשיח, ובפרט בתורתו של משיח – "מאמרים ולקוטי שיחות של נשיא דורנו" – כ"ק אד"ש מה"מ • לקריאה והורדת הקובץ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array