• "מנחת עשיר": התמימים ב-770 מגישים "ספר פלפולים"

    לקראת כ' מנחם אב, יום הסתלקות הרה"ג והרה"ח המקובל וכו' מוהר"ר לוי יצחק שניאורסאהן, אביו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, תלמידי התמימים "חיילי בית דוד" מגישים "מנחת עשיר": "קובץ פלפולים – שבעים שנה", 550 עמודים (!) של מערכות ופלפולים בכל מקצועות התורה, בנגלה ובחסידות, וכמובן בתורתו של משיח • להורדת הספר

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array