• כלו עיני לאמרתך: תנופה מיוחדת בפארבריינגען של הרבי

    מערכת 'פארבריינגען עם הרבי' שעל ידי את"ה העולמי שמחה לבשר לקהל התמימים ואנ"ש על תנופה חדשה בפרסום התוועדויות (וידיאו) מהרבי מלך המשיח ליומא דפגרא. בקשר לזאת, מוגש לקט מיוחד משיחות כ"ק אד"ש מה"מ, בקשר להשתתפות בהתוועדויות של הרבי דרך אמצעי הטכנולוגיה • לכל הפרטים