• הרבי מעודד את אלמנות ויתומי צה"ל • סקירה מקיפה

    מה הרבי כתב לאלמנת צה"ל שלא הסכימה להתחתן אחרי שבעלה נהרג במלחמת יום הכיפורים? העצה של הרבי לאלמנת צה"ל לצאת מהבדידות, מה המשל שהרבי נתן להבין את הסבל של המשפחות השכולות? האם להזכיר ליתומים את האבא שנהרג במלחמה? ומדוע ביקש הרבי חינוך דתי ליתומי צה"ל? ומה הדרך להתגבר על מצב הרוח של האלמנות? • מאת הרב שבתי ויינטראוב לקריאה