• מכון הלכה חב"ד: כינוסי תורה בשידור חי

    מכון הלכה חב"ד מזמין את ציבור אנ"ש חסידי חב"ד לצפות בכינוסי תורה שיועברו בשידור חי על ידי רבני המכון, כפי הוראתו הק' של הרבי מלך המשיח לערוך כינוסי תורה באיסור חג של שלושת הרגלים ובימים הסמוכים לו • לרשימת השיעורים