• "לאפשה באורייתא": כתי"ק מהרבי בנוגע למחלה חדשה

    כתי"ק מהרבי מלך המשיח בנוגע לרפואה בעת חולי בגוף: "כשנתחדש ר"ל חולי בגוף – שלא הי' בדור שעבר – מוכרחים לרפואה חדשה עאכו"כ בחולי הנפש שצ"ל לאפשה באורייתא (שבלאה"כ מוכרח ע"פ הזוה"ק וגם ע"פ נגלה) • לצילום הכתי"ק

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array