• מכתבי הרבי לרב ראובן הלמן ע"ה

    בשמחת ברית למשפחת דורון בצפת, חולקה תשורה הכוללת מקבץ מכתבים הסוקרים את התיישבותו בכפר חב"ד של סב הנימול הרה"ח ר' ראובן הלמן ע"ה, דבר שהיה כרוך בהתערבותו האישית של הרבי שגילה כלפיו חביבות מיוחדת • להורדת התשורה