• לכבוד שבעים שנה: קובץ הערות של תות"ל חובבי תורה

    לכבוד יום הבהיר יו"ד שבט שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, מוציאים לאור בימים אלו קובץ הערות וביאורים "תמים בחוקיך", הערות וביאורים מפרי עטם של תלמידי ביהמ"ד דישיבת תות"ל חובבי תורה קראון הייטס • להורדת הקובץ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array