• 'הזמן גרמא': גליון מרתק לשבת הכנה ליו"ד שבט

    בשעה טובה ומוצלחת, שמחים אנו להגיש בפני קהל התמימים ואנ"ש שיחיו, את הגיליון השביעי מבית 'הזמן גרמא', שמטרתו להגביר את העיסוק והחיות בענינים בהם "הזמן גרמא" בתקופתנו זו – הנלמדים משיחות וביטויי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח. בשבוע זה, ימצא הקורא תכנים מרתקים סביב שיחות ה'דבר מלכות' דפרשת בא ו' שבט ה'תשנ"ב – בה מבאר הרבי את אופן ההכנה ליום י' שבט, והחידוש המיוחד המתווסף בדורנו זה • להורדת הגליון

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array