• רב יומי: מחזור שני שנה שנייה • להורדה

    ביום כ"ד בטבת, יום הילולת רבנו הזקן נפתחה השנה השנייה במחזור השני של 'רב יומי' ואלפי לומדי ה'רב יומי' יחלו בלימוד הלכות נטילת ידים הפותח את סדרת ההלכות הקשורות לברכת הנהנין • כזכור, נוסד 'רב יומי' לרגל שנת המאתיים להסתלקות רבנו הזקן עפ"י קריאתם ועידודם גדולי תורה מכל החוגים – כולל כל רבני חב"ד באה"ק • 'רב יומי' – מחזור שני שנה שנייה: מצטרפים ללימוד • להורדהלפרטים נוספים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array