• הלכות ומנהגי חב"ד לעשרה בטבת, ייהפך לששון ולשמחה

    לרגל צום עשרה בטבת – ייהפך לששון ולשמחה – אנו מגישים את הדינים וההלכות, מתוך קובץ ההלכות והדינים היוצא לאור על ידי רבני שכונת קראון הייטס בצורה של לוח מפורט ובו כל הדינים ומנהגי חב"ד לקראת החג לתועלת אנ"ש והתמימים שיחיו • נערך על פי שיעורים שנמסרו מהמרא דאתרא וחבר הבד"צ הרב יוסף ישעי' ברוין • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array