• הופיע: קובץ הערות ראשון מישיבת חח"ל צפת לשנת ה'תש"פ

    עם תחילת שנת הלימודים תש"פ בישיבת חח"ל צפת יו"ל קובץ הערות התמימים ואנ"ש מיוחד הכולל בתוכו חידושים וביאורים בכל מקצועות התורה. הקובץ יוצא לאור לקראת ערב ר"ה ה'תש"פ בו ימלאו 'מאתיים ושלושים שנה' להולדת כ"ק אדמו"ר הצ"צ. קוראי הגליון מתבקשים לשלוח את הערותיהם למערכת על מנת שנוכל לפרסמם בקבצים הבאים בעז"ה • להורדת הקובץ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array