• האם העיסוק בעניני משיח מרחק מליובאוויטש? • כתי"ק

    מענה שנכתב על מכתבו של המזכיר הרב שלום מענדל סימפסאן שבהוראת הרבי מלך המשיח, ביקר את אחד העסקנים בארצות הברית על מנת לברר את יחסו לליובאוויטש, ולאחר הביקור כתב לרבי דו"ח, כי לאחר שאדמו"ר הריי"צ יצא עם ה'קול קורא' – לאלתר לגאולה, והחל בכתיבת ספר תורה של משיח – התרחק העסקן מליובאוויטש • לצילום הדו"ח והכתי"ק

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array