• מכון הלכה חב"ד: זמני כניסת ויציאת הצום

    'מכון הלכה חב"ד' שמח להגיש לציבור הגולשים, את זמני כניסת ויציאת הצום לצום הקרוב – עשרה בטבת. בנוסף, פרטי ודיני ההלכות הנוגעות לתענית. ויה"ר שתיכף ומיד נזכה לבניין בית המקדש השלישי, בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש • היכנסו לגוגל של ההלכהלכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array